Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1.Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu [...]

Xem thêm

Điều kiện kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Có tính mới; Có tính sang tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp; 1.Tính mới của kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp được coi là có [...]

Xem thêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN