Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng trong gia dụng và y tế

Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng trong gia dụng và y tế. STT Tên hoá chất 1 Aldrin 2 BHC, Lindane 3 Cadmium compound 4 Chlordance 5 DDT 6 Dichlovos 7 Dieldrin 8 Heptachlor 9 Hexachlorobenzene 10 Isobenzan 11 Isodrin 12 Lead compound 13 Methamidophos 14 Methyl Parathion 15 Mirex 16 Monocrotophos 17 Naphthalene 18 Paradichlorobenzene (1,4-Dichlorobenzene, p-DCB) 19 Parathion Ethyl 20 Phosphamidon 21 Strobane 22 Toxaphen 23 Các chế phẩm sinh học (vi khuẩn, vi rút, ...) diệt [...]

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai Phiếu công bố mỹ phẩm

Việc kê khai thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm có một vài chú ý nhất định. Hãy cùng nắm chắc để hồ sơ của doanh nghiệp được xét duyệt một cách nhanh chóng, hạn chế những chi [...]

Xem thêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN