Các chất cấm dùng trong mỹ phẩm

Điều 14-TT06/2011 /TT-BYT. Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm Các tổ chức, cá nhân không được [...]

Xem thêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN