Hướng dẫn viết thành phần mỹ phẩm theo INCI

Cách ghi thành phần công thức có trong sản phẩm mỹ phẩm: 06/06/2019 Tên thành phần phải được ghi bằng danh pháp quốc tế (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - INCI) quy định trong các ấn phẩm mới nhất: Từ điển [...]

Xem thêm

Các chất cấm dùng trong mỹ phẩm

Điều 14-TT06/2011 /TT-BYT. Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm Các tổ chức, cá nhân không được [...]

Xem thêm

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN